unia instagram facebook
polski angielski

PARP


Tytuł projektu: Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej przedsiębiorstwa Drukarnia Akapit Sp. z o.o. 

 Cel projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Drukarnia Akapit Sp. z o. o. poprzez zastosowanie wzornictwa, jako źródła innowacji – dzięki wdrożeniu rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję, etap I 

 Beneficjent: Drukarnia Akapit Sp. z o. o.
Drukarnia Akapit Sp. z o.o.
ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin
tel.: +48 81 749 00 62
sekretariat@drukarniaakapit.pl