unia instagram facebook
polski angielski

Wręczenie nagrody „Wawrzyn Pawła Konrada”

15 maja odbyło się wręczenie nagrody „Wawrzyn Pawła Konrada”w konkursie książka Roku 2018 Lublin - Lubelszczyzna. Ten pierwszy lubelski drukarz jest patronem nagrody, którą przyznaje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wawrzyn Pawła Konrada w kategorii Lubelszczyzna – wydawnictwo albumowe otrzymała publikacja "Wydobyte z popiołów. Przedmioty osobiste ofiar niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze" wyd. Państwowe Muzeum na Majdanku / State Museum at Majdanek, druk Drukarnia Akapit.

Wyróżnieniem doceniono również publikację "Miasteczko Polski Odrodzonej czyli ekspozycja i zabytki w Muzeum Wsi Lubelskiej o wpływie prawa II Rzeczypospolitej na wartości i życie codzienne" wyd. Muzeum Wsi Lubelskiej, druk Drukarnia Akapit Serdecznie gratulujemy!
Drukarnia Akapit Sp. z o.o.
ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin
tel.: +48 81 749 00 62
sekretariat@drukarniaakapit.pl