unia instagram facebook
polski angielski

58 Konkurs "Najpiękniejsze Książki Roku "

W trakcie tegorocznego 58 Konkursu "Najpiękniejsze Książki Roku " Drukarnia Akapit otrzymała nagrodę honorową "Za wzorowy druk dwutonalny reprodukcji fotografii w albumie f/5.6 Bogdana Dziworskiego". To był zdecydowanie nasz dzień. Wykonane przez nas prace były nominowane aż pięć razy z czego zdobyły dwie nagrody główne i wyróżnienie.

Nagrodę główną w Dziale VII - Albumy otrzymał wspomniany już album "F / 5.6" Bogdana Dziworskiego wydany przez Studio Migavka z Warszawy.

Nagrodę główną w Dziale I - Literatura piękna otrzymał "Poemat filozofujący" - Eda Ostrowska wydany przez Wydawnictwo Episteme z Lublina. Wyróżnienie w Dziale VIII - Katalogi, wydawnictwa bibliofilskie i inne otrzymała praca "Gyubal Wahazar czyli na przełęczach bezsensu. Nieeuklidesowy dramat w czterech aktach" pod redakcją Pani Ewy Sataleckiej, wydawca PJATK.

Konkurs Polskie Towarzystwo Wydawców Książek "Najpiękniejsze Książki Roku " odbywa się już od blisko sześćdziesięciu lat. Jest corocznym przeglądem edytorskiej twórczości graficznej, który zdobył sobie wśród grafików, wydawców i drukarzy zasłużoną renomę.
Drukarnia Akapit Sp. z o.o.
ul. Węglowa 3, 20-481 Lublin
tel.: +48 81 749 00 62
sekretariat@drukarniaakapit.pl